Czym jest RDF?

#content {padding-top: 0px;}

Paliwo alternatywne RDF (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel)  to frakcja odpadów powstająca w wyniku sortowania odpadów komunalnych, która nie nadaje się do recyklingu.

Odpady odbierane od mieszkańców gmin obsługiwanych przez ZZO Marszów trafiają do sortowni na terenie zakładu, gdzie są rozdzielane.  Te odpady opakowaniowe, które mogą być ponownie przetworzone są przekazywane do recyklingu. Niestety, wiele z nich, jak  np. opakowania do wędlin i serów czy opakowania, po słodyczach wyprodukowane są z materiałów wielowarstwowych zawierających jako główny składnik polimery. Tworzywa wielowarstwowe mają za zadanie zabezpieczyć produkt przed czynnikami zewnętrznymi i wydłużyć termin jego przydatności. Ich dodatkową zaletą jest niski koszt. Jednak tego typu wielowarstwowe tworzywa nie nadają się do recyklingu materiałowego. A do ich głównych wad zalicza się bardzo długi czas rozkładu.

Równocześnie tworzywa sztuczne są dobrym materiałem do wykorzystania w procesie termicznego przekształcania odpadów ze względu na wysoką wartość opałową, często porównywalną do węgla. Właśnie ze względu na wysoką kaloryczność nie mogą być składowane, a jedynie przekształcone termicznie w warunkach bardzo wysokiej temperatury spalania, w której szkodliwe związki, tworzące się podczas procesu, ulegają rozpadowi. Ponadto spaliny z instalacji przekształcania odpadów podlegają szeregowi procesów oczyszczania.

Spalanie w domach

Spalanie tworzyw polimerowych w gospodarstwach domowych jest zabronione i bardzo szkodliwe, m.in. ze względu na za niską temperaturę spalania, co powoduje emisję do atmosfery silnie trujących związków.

Termiczne przekształcenie

Najlepszą i najbezpieczniejszą metodą zagospodarowania frakcji RDF jest jej termiczne przekształcenie w nowoczesnej, obojętnej środowiskowo elektrociepłowni na paliwo energetyczne i przekształcenie uwolnionej energii z paliwa alternatywnego RDF w użyteczne ciepło i prąd.