ILE SPALARNI DZIAŁA W POLSCE I GDZIE SĄ ZLOKALIZOWANE?

W Polsce działa zaledwie 9 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Łącznie przekształcają ok. 1,2 mln ton odpadów komunalnych rocznie, produkując przy tym energię elektryczną i cieplną. Dzięki rozbudowie i budowie kolejnych w najbliższych latach ich moc przerobowa sięgnie ok. 2 mln ton. Biorąc pod uwagę wzrost wytwarzanych w Polsce odpadów i narastający problem z ich zagospodarowaniem, konieczna jest budowa kolejnych. W sąsiednich Niemczech takich instalacji jest prawe 100, w całej Europie blisko 500, a na świecie około 2 000 tysięcy, w tym 1 200 w samej Japonii.

W Polsce instalacje powstały głównie w ubiegłej dekadzie w tak dużych miastach, jak Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Konin, Białystok, Zabrze i Rzeszów. Warszawski Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstał prawie 20 lat temu i aktualnie trwa jego rozbudowa i modernizacja, dzięki czemu stołeczna instalacja stanie się największą i najbardziej nowoczesną w Polsce. Instalacje w Gdańsku i Olsztynie są w budowie, a kolejne chcą budować Włocławek, Bielsko-Biała, Rzeszów, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Zamość, Chrzanów, Gliwice, Rybnik oraz Suwałki. Gorzów Wielkopolski podpisał list intencyjny w tej sprawie.

Obecne moce spalarni pozwalają zagospodarować ok. 10 proc. odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce. Zgodnie z zapisami unijnych dyrektyw możemy poddać spalaniu 30 procent zebranych odpadów. Oszacowanie niezbędnej wydajności instalacji do termicznego przetwarzania odpadów w Polsce zawiera załącznik do projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie KPGO 2022 z dnia 23.10.2020. Brakujące moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów w roku 2028 i w roku 2034 wyniosą odpowiednio: 3 233 tys. Mg/rok i 3 070 tys. Mg/rok. Jako Jako minimalną niezbędną moc przerobową dla instalacji termicznego przekształcenia pozostałości po przetwarzaniu odpadów komunalnych na rok 2034 r. przyjęto 4 204 tys. Mg/rok, co stanowi 25% masy przetwarzanych odpadów komunalnych.